aktualnosci

Uwaga!!! Dofinansowania do wymiany okien i drzwi, rekuperacji z GWC, pompy ciepła, solary:


 • Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów oferuje pomoc finansową dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana odpowiednio:
  • „premią termomodernizacyjną" - Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych.

   Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych np. wymiana okien i drzwi wejściowych, rekuperacja z GWC, pompy ciepła, ocieplenie ścian, odnowienie systemu ogrzewania. szczegóły...
  • „premią remontową" - O premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.

   Premia remontowa przysługuje: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielniom mieszkaniowym, towarzystwom budownictwa społecznego.

   Premia remontowa przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć remontowych związanych z termomodernizacją budynków wielorodzinnych, których przedmiotem jest:
   • remont tych budynków
   • wymiana okien lub remont balkonów (nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali)
   • przebudowa budynków, w wyniku której następuje ich ulepszenie
   • wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. szczegóły...
  • „premią kompensacyjną" – Ta premia kierowana jest wyłącznie do właścicieli budynków, którzy mają lokatorów kwaterunkowych. szczegóły...


  • Premie te przysługują jedynie osobom, które korzystają z kredytu bankowego. Na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego jest udostępniona lista banków w których możemy starać się o kredyt z dofinansowaniem. szczegóły...

   Nadmieniam, że należy sprawdzić każdy z tych banków, gdyż każdy ma różne wewnętrzne regulacje. Drugim warunkiem, oprócz wzięcia kredytu jest audyt energetyczny lub audyt remontowy w zależności od rodzaju premii. Dzięki tym audytom dowiemy się, jaki jest najbardziej opłacalny zakres prac w naszym domu. Mimo, że uzyskanie premii wydaje się skomplikowanym przedsięwzięciem w rzeczywistości nie jest to aż tak trudne, a korzyści są niezaprzeczalne.

   Poniżej przedstawiam kalkulatory, które pokażą Państwu jakiego dofinansowania można się spodziewać.

   Kalkulator wysokości premii termodernizacyjnej

   Kalkulator wysokości premii remontowej

   Kalkulator premii kompensacyjnej
 • Bank Ochrony Środowiska w swojej ofercie ma kredyty:
  • z dopłatami WFOŚiGW do oprocentowania gdzie przedmiotem kredytowania mogą być np. pompy ciepła, kolektory słoneczne
  • • z dotacją WFOŚiGW na częściową spłatę kapitału, gdzie przedmiotem mogą być np. rekuperacja zakup i instalacja. szczegóły...
 • Bank Ochrony Środowiska wprowadził specjalną ofertę kredytową pod nazwą EKO Pożyczka. Najnowsza propozycja BOŚ Banku skierowana jest do klientów indywidualnych zainteresowanych zakupem ekologicznych artykułów budowlanych. Specjalna marża dla EKO Pożyczki na okres do 12 miesięcy wynosi 3 proc. i jest ponad dwukrotnie niższa od standardowej oferty banku.

  Promocyjny kredyt BOŚ Banku przeznaczony jest m.in. na zakup i montaż takich artykułów budowlanych, jak termoizolacyjne okna i drzwi o niskim współczynniku przenikania ciepła, pokrycia dachowe o naturalnym pochodzeniu (np. gont, dachówka ceramiczna, łupki), kotły centralnego ogrzewania, systemy dociepleniowe, pompy ciepła, rekuperatory czy ekoarmatury.

  Marża EKO Pożyczki zależy od okresu kredytowania i wynosi od 3 proc. (w standardowej ofercie co najmniej 8 proc.), z kolei prowizja za udzielenie kredytu to 1 proc. z możliwością obniżenia do 0,5 proc. (w standardowej ofercie co najmniej 3 proc.). Minimalna kwota EKO Pożyczki wynosi 5 tys. zł. Klient może u każdego handlowca zakupić produkt, który jest EKO. szczegóły
 • Bank Ochrony Środowiska dysponuje również ekologicznym kredytem hipotecznym.

  Warunkiem uzyskania tego kredytu jest:

  dom jednorodzinny lub dom wielorodzinny, w którym znajduje się mieszkanie będące przedmiotem kredytu posiada:
  • odnawialne źródło energii, w postaci:
   kolektorów słonecznych
   pomp ciepła
   ogniw fotowoltaicznych jako źródło samodzielne lub pracujące w połączeniu ze źródłem tradycyjnym albo instalację odzysku ciepła z wykorzystaniem rekuperatorów tzw. rekuperację
  • status budynku niskoenergochłonnego
  • status budynku pasywnego szczegóły...